Yevdokiya Lukyanovna Streshnyeva

Yevdokiya Lukyanovna Streshnyeva

Daughter of Lukyan Stepanovich Streshnyev [of Russian nobility] and Knyashna (Princess) Anna Konstantinovna Volkonskaya

Born: 1608 Meshchovsk

Married: 5. Feb 1626 Mikhail I Fyodorovich, Tsar of All Russia (1796-1645), son of Fyodor Nikitich Romanov and Kseniya Ivanovna Shestova

Issue:

Died: Moscow 18 Aug 1645

Buried: Arkhangelsky Sobor (Cathedral of the Archangel), Moscow

Detlev Schwennicke “Europäische Stammtafeln. Neue Folge” Vol II; Vittorio Klostermann, 2005; www.ru.wikipedia.org